Berrefonds

DSC02259.JPG

Hoe het ooit allemaal begon met een kleine jongen…

Berrefonds vzw is opgericht door de ouders van Berre*. Christine en Wouter hadden maandenlang uitgekeken naar de komst van hun eerste kindje. Na een zwangerschap vol hindernissen verwelkomden ze de kleine Berre* op 13 februari 2007.

Maar wat de mooie start had moeten worden van een liefdevol gezin, werd een intense strijd van tien weken op intensieve neonatologie. Tien stresserende weken vol hoop en wanhoop die uiteindelijk eindigden in een oorverdovende stilte. Christine en Wouter moesten de kleine Berre* laten gaan.

En plots kregen woorden als mama, papa, gezin en ouderschap een heel andere betekenis. Christine en Wouter beseften hoe belangrijk tastbare herinneringen worden wanneer het ondenkbare je overkomt. Ze hadden dingen nodig om het korte leven van hun lieve zoontje te bevestigen. Dingen om vast te houden, te betasten, te knuffelen, te koesteren.   

Als vroedvrouw zag Christine na het verlies van Berre* plots haarscherp een enorme leemte op de werkvloer. Het ondersteunen en begeleiden van ouders bij het verlies van hun kindje kon en moest beter. Ze ging met enkele collega’s rond de tafel zitten en tekende de eerste versie van de herinneringsdoos uit.

Na enkele maanden brainstormen, naaien en breien werd het hele project langzaam concreter. In februari 2009, bij de geboorte van hun tweede zoontje, werd ook het Berrefonds opgericht. Voor Wouter en Christine dit keer geen babyuitzet als geboortecadeau maar giften om iets tastbaars te schenken aan ouders die met lege handen naar huis gaan.

Op die manier heeft de kleine Berre* in zijn korte leven heldendaden verricht. Dankzij het naar hem genoemde fonds krijgen ouders die ook een kindje verliezen meer omkadering, meer warmte, meer troost en steun.

Wie zijn we?

DSC_2327.jpg

Ons team

Over ons.jpg

Wat in 2009 heel klein begon als onderdeel van een persoonlijk rouwproces is intussen uitgegroeid tot een grote en warme organisatie.

Het Berrefonds bereikt op dit moment jaarlijks 1200 ouderparen die in Vlaanderen of Brussel hun kindje verliezen .

Het fonds kan rekenen op de onmisbare steun van 25 heel gemotiveerde ambassadeurs. Deze enthousiaste ouders, grootouders en/of sympathisanten zorgen voor het verdelen van materiaal in de verschillende ziekenhuizen, ondersteunen het dagelijks bestuur, organiseren evenementen en verzorgen de dagelijkse werking op ons bezoekadres.

Waar staan we voor?

DSC_2395.jpg

Onze visie en MISSIE

Het Berrefonds biedt ondersteuning aan ouders en families van kinderen die overlijden tijdens de zwangerschap, na de geboorte en dit tot ongeveer de leeftijd van 12 jaar.

Mentale, maatschappelijke en fysieke ruimte creëren voor rouw en verdriet, het koesteren van het overleden kind en de nazorg staan centraal. We willen met een laagdrempelig, toegankelijk en gratis aanbod verdriet en rouw bespreekbaar maken en inzetten op een respectvolle benadering van elke ouder als uniek individu. Het werkingsgebied van het BF strekt zich uit over heel Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De ondersteuning vertrekt vanuit het aanbieden van een koesterkoffer die als middel ingezet wordt om rouw te faciliteren en verdriet gaandeweg te verweven in het verdere leven. Om verbinding te creëren binnen het gezin, om zorg te dragen voor ouders en hun entourage en de deur te openen naar het brede aanbod van nazorg.

Tevens helpt de inhoud van de koesterkoffer het kind zichtbaar te maken naar de buitenwereld en verdriet en gemis bespreekbaar te maken met iedereen rondom de familie. Ook het sociaal netwerk van het getroffen gezin is welkom bij het Berrefonds. Het biedt hen eveneens ruimte om hun gevoel van machteloosheid zinvol vorm te kunnen geven en mee te participeren in de rouw van de ouders en het gezin.

De koesterkoffer biedt de zorgverleners een houvast en structuur om op een respectvolle en authentieke manier de getroffen families tegemoet te treden.

Daarnaast wil het Berrefonds graag een forum zijn waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Via het aanbod van praatgroepen , verschillende evenementen en de warme thuishaven in het Koesterhuis zorgen we voor een veilige en zorgzame context waar iedereen zichzelf kan zijn.

We vinden het belangrijk om in een positief klimaat ouders te empoweren en meer te laten geloven in hun eigen veerkracht en weerbaarheid. Hierbij kunnen lotgenoten als ervaringsdeskundigen een zeer belangrijke rol vervullen. Zij kunnen elkaar aanzetten en stimuleren om hun leven opnieuw trachten in balans te krijgen en op zoek te gaan naar een andere zingeving ten gevolge van het verlies. Dit is mogelijk vanuit een authentieke en kwetsbaar open houding met respect voor het anders-zijn van elk individu. Iedereen verwerkt verdriet op een eigen unieke manier. Elk verhaal telt.

In een rouwproces is verbinding substantieel om te kunnen reflecteren op je situatie én om niet in eenzaamheid te verglijden. Deze verbinding helpt mensen in rouw om zich te (her)socialiseren.

Vrijwilligerswerk bij het Berrefonds steunt volledig op bezieling en passie. Lotgenoten en niet lotgenoten gaan samen hand in hand om elkaar te leren waar de gevoeligheden liggen en hoe we samen beter met verdriet en gemis kunnen omgaan. We streven ernaar dit te laten weerspiegelen in de maatschappij. Daarbij komt dat lotgenoten binnen het vrijwilligerswerk een therapeutisch en helend effect ervaren. Als lotgenoot vrijwilligerswerk doen voor het Berrefonds is samen verdriet delen.

Dankzij het delen van expertise vanuit de ervaring als lotgenoot en/of als zorgverlener blijven we ons verder ontwikkelen en heruitvinden. “Learning is experience”, dixit Einstein. We brengen eigen ervaringsdeskundigheid d.m.v. EBP (Evidence Based Practice) in verhouding tot wetenschappelijke onderzoeken en voeden de wetenschappers met onze eigen ervaringen en vice versa.

Vanuit de idee dat taboe rond het verlies van een kind nog verder moet doorbroken worden, streven we naar een grote maatschappelijke betrokkenheid. Alle ondersteuningsbehoeften worden bovendien permanent opgevolgd in dialoog met en betrokkenheid van de doelgroep. Dankzij de permanente instroom blijven we alert voor nieuwe behoeften en gaan we vraaggericht en flexibel aan de slag voor de ontwikkeling van nieuwe en/of bijsturing van bestaande activiteiten, diensten en producten. Dankzij deze constante instroom blijven we zicht hebben op de superdiversiteit in deze steeds veranderende maatschappij en worden we steeds geconfronteerd met de verschillen bij rouwen. De manier waarop verdriet beleefd wordt, is universeel. De manier waarop verdriet aangepakt en/of verwerkt wordt, kan wel verschillen vertonen. Vanuit een groot respect voor het anders-zijn blijft het Berrefonds op zoek naar andere behoeften en inzetten van maatwerk indien nodig. Met dit dynamisch ondersteuningsproces wil het Berrefonds inspelen op nieuwe trends rond rouwverwerking.

Onze partners

1. Over ons - partners en sponsors.jpg

Ziekenhuizen

Momenteel werken we samen met tal van Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen.

Onze sponsors

Dankzij onze talrijke sponsors kan het Berrefonds voorzien in de noden van de ouder van een sterrenkindje.

Wil je ons ook graag helpen? Dan kan door contact met ons op te nemen.