boekenlijst

We maakten hier voor jou een overzicht van boeken die allemaal te maken hebben met alle aspecten van rouwverwerking. Heb je zelf veel gehad aan een boek? Laat het ons weten, dan kunnen we jouw tip toevoegen om op die manier opnieuw andere ouders te helpen.

 
 

VOOR OUDERS

666752064.jpg

Als verdriet blijft- J.R. Bernstein

Dit boek biedt hulp aan mensen die een kind hebben verloren. Het gaat over de gevolgen van deze traumatische gebeurtenis: over liefde en verlies, verandering en groei. Het geeft hoop.De schrijfster, een psycholoog en moeder, die zelf een kind heeft verloren, interviewde meer dan 50 ouders wier kind ook is ontnomen. Ze laat zien hoe de relatie tussen de ouders, en hun verhouding met andere naasten, verandert. Hoe ze andere normen en waarden hebben aangenomen.Judith Bernstein verweeft haar psychologische inzichten met de ervaringen van die ouders tot een verhaal dat zowel hartverscheurend als hartverwarmend is.Het boek is ook voor familieleden, vrienden en hulpverleners, ongeacht hoeveel jaar sinds het overlijden zijn verstreken. Zo leren ze wat ze het beste kunnen zeggen en doen om hulp te bieden op de korte en lange termijn, en welke valkuilen ze moeten vermijden.Als verdriet blijft wijst diepbedroefde ouders de uitgang van de tunnel van verdriet.

 
1001004002633338.jpg

brieven aan tim - mieke van acker

Het verhaal van een moeder die haar veertienjarige zoon verliest aan kanker. Na zijn dood probeert zij haar verdriet, schuldgevoelens en gezinsproblemen van zich af te schrijven in een reeks brieven aan haar zoon.
Een indrukwekkend en eigenzinnig boek met een voorwoord van prof. dr. Rik Pinxten:
‘Dit was mijn geheime dagboek. Ik neem aan dat de schroom die ik nu voel ook u niet helemaal vreemd zal zijn. Het is goed dat ze bestaan, die gevoelens van schroom en schaamte en terughoudendheid. Maar laten wij ze voor deze gelegenheid opzij zetten, want ze staan ons in de weg. Mij om onbevangen te kunnen vertellen, en u om onbevangen te kunnen lezen.’
Voor diep verdriet bestaan geen woorden. Maar wat doe je als de dood je ontneemt wat jou het allerdierbaarst is: een van je kinderen?
Dit zijn de onvoorstelbaar indringende brieven die Mieke Van Acker na de dood van haar zoon Tim aan hem is beginnen te schrijven.

 
index.jpg

Een dag in december - Dolores Thijs

Een dag in december is het gevoelige portret van een moeder die één van haar kinderen verliest. Een aangrijpend relaas waarin wanhoop en verdriet doorklinken, maar ook een boek waarin langzaam maar zeker plaats komt voor een nieuw begin.

 
gras.jpg

geen blote voetjes in het gras

Verhalen van ouders van overleden kinderen.
In de diepste lagen van mijn ziel waar niemand komen kan heb ik je zachtjes neergelegd getroost, gestreeld, lieve woordjes gezegd je gezichtje gekust mezelf verloren in jouw eeuwige rust.

 
1001004006279476.jpg

geen blote voetjes in het zand

'Geen blote voetjes in het zand' is een mooi gebonden boek met 48 verhalen waarin ouders en overige betrokkenen eenieder laten meekijken in hun wereld, de wereld waarin zij een kind moeten missen. Door de herkenning die uit deze verhalen spreekt, hopen de schrijvers troost te kunnen bieden aan lotgenoten, maar zeker ook een handvat aan te reiken aan mensen die lotgenoten willen steunen. Actrice en lotgenote Ellemijn Veldhuijzen van Zanten schreef het voorwoord.

 
1001004001163421.jpg

het kleine sterven - annemie Struyf & lut Celie

De dood van een kind verstoort onze kijk op het leven veel ernstiger dan die van een volwassene, want kinderen 'horen' niet te sterven. Wat in dit documentaire verhaal over kinderen en de dood centraal staat, zijn de gevoelens en gedachten van kinderen en volwassenen die op het scherp van de snee leven. Hierbij komen thema's en ervaringen aan bod die in de literatuur over dit onderwerp tot nu toe verwaarloosd zijn. Het gaat over het leven met een doodziek kind, over het moederinstinct en de noodzaak om een kind los te laten, over doodsangst en doodsverlangen, over afscheid nemen en zelf het moment van sterven kiezen, over kinderen die 'terugkomen' na hun dood.

 
1001004004924170.jpg

Kinderen mogen niet sterven - Rob Küpers 

Op 31 maart 1998 werd het gezin-Küpers door het noodlot getroffen. Hun jongste zoon Patrick kwam ten gevolge van een ongeval om het leven. Zijn vader vertrouwde vanaf de eerste dag na het overlijden van Patrick zijn gedachten en gevoelens aan het papier toe.
Met dit boek kijkt Rob Küpers via anekdotes terug op het leven van zijn zoon. Hij vertelt wat er is gebeurd en met welk verdriet het gezin van Patrick werd geconfronteerd. Uiteindelijk werd het een boek vol levenskracht, waarin naar zin gezocht wordt bij een leven dat te vroeg werd afgebroken.
In de kerstnacht van 2002, ruim vier jaar na het overlijden van Patrick, krijgt zijn vader een bijzondere ervaring, als hij de aanwezigheid van zijn overleden zoon voelt. Deze ontmoeting geeft de ouders een nieuwe, bijzondere band met hem. Waar zij altijd in hebben geloofd wordt waarheid: liefdesbanden op aarde – zoals die tussen ouders en kinderen – gaan nooit verloren; liefde overwint de dood.

 
1001004002723590.jpg

nooit vergeten - yvonne Hoebe

In Nooit Vergeten heeft journaliste Yvonne Hoebe geprobeerd haar eigen ervaringen rondom het verlies van haar bijna zestienjarige dochter Denise zo eerlijk mogelijk weer te geven.
Zeker niet zonder emotie, maar wel erg realistisch vertelt Yvonne hoe zij en haar man en haar zoon het overlijden van Denise hebben ervaren. Na elf jaar kijkt ze terug en geeft ze nuttige tips en adviezen voor mensen die hetzelfde door moeten maken als zij; niet alleen ouders die hun kind verliezen, maar ook iedereen die in zijn eigen vriendenkring van dichtbij zoiets moet meemaken.

 
9200000091316658.jpg

Schaduwkind - P.F. Thomése

'Een vrouw die haar man begraaft, wordt weduwe genoemd, een man die zonder zijn vrouw achterblijft, weduwnaar. Een kind zonder ouders is wees. Maar hoe heten vader en moeder van een gestorven kind?'
Na de dood van zijn dochtertje Isa vond P.F. Thomése zichzelf terug in doodstille kamers, tussen onervaren woorden, die hij nog moest leren schrijven.
Schaduwkind is het adembenemende relaas van dit zoeken naar woorden. Een heel leven wordt overhoop gehaald, elke betekenis moet opnieuw worden uitgevonden. 'Als ze ergens nog is, dan in de taal.'

 
9200000026813480.jpg

Samen verder na verlies van een kind - Renate Matznetter

De dood van een kind heeft een enorme impact op de relatie tussen ouders. Beiden verwerken het verlies op hun eigen manier. Vaak heel verschillend. Ook de tijd heeft invloed op hun rouw. Soms lukt het hun niet om samen verder te gaan, maar soms is het beter om uit elkaar te gaan. Er is daarbij geen goed of fout. `Samen verder van Beate Matznetter, psycholoog, rouwbegeleider en ervaringsdeskundige, helpt je om meer te begrijpen van de processen die er spelen tijdens deze specifieke periode van rouw. `Samen verder is een boek voor ouders, familieleden, leerkrachten en hulpverleners. 'Een belangrijk boek voor iedereen die zelf of van dichtbij de dood van een kind heeft meegemaakt.'- Johan Maes

 
1001004001322920.jpg

Verdriet om de dood van een kind - John Fosté

Hoe ga je om met het allergrootste verdriet?
Hoe ga je als ouder om met het verlies van een kind? De wereld van John Fosté stortte in elkaar toen hij in 1998 zijn negenjarige zoontje Arnor verloor bij een ongeval met een speedboot tijdens het waterskiën. Het verlies van Arnor zorgde voor een dramatische omwenteling in zijn leven, dat van zijn vrouw en van zijn twee andere zonen. In Verdriet om de dood van een kind beschrijft hij hoe groot de impact daarvan is geweest en hoe hij zelf heeft leren omgaan met dat immense verdriet. In het boek brengt hij het relaas van zijn zoektocht naar een antwoord op de zo ontzettend belangrijke vraag: waarom? Op die manier wordt Verdriet om de dood van een kind een troost en een leidraad voor andere mensen die ook een kind of een andere dierbare persoon hebben verloren. Dit boek kan hen helpen bij het verwerkingsproces en hen op weg helpen bij hun eigen zoektocht.

 

Voor grootouders

1001004007433086.jpg

Het regent in mijn toekomst - Maria De Greef

Als een kleinkind overlijdt, lijden grootouders dubbel: ze rouwen om het verlies van hun kleinkind, en voelen de pijn om hun kind. Een boek vol herkenning voor grootouders die dit moesten meemaken.
Wanneer een kind overlijdt of dood ter wereld komt na een zwangerschap is het verdriet onvoorstelbaar groot. Voor de ouders is dit verlies diep ingrijpend, maar ook grootouders treft het zeer diep. Om hun eigen kind bij te staan, zetten zij vaak hun eigen rouw opzij.
In haar werk als rouwtherapeut ontmoette Maria de Greef zo vaak grootouders die zich niet gekend en gehoord voelden in hun verdriet, dat zij besloot dit boek te maken. Zij interviewde opa's en oma's die een kleinkind verloren. Het werd een boek vol herkenningspunten. De verhalen bieden inzicht in het moeilijke proces van met lege handen staan, maar laten de lezer ook delen in de warmte en troost die er in gezinnen kan zijn.

 
1001004002908084.jpg

De hemelpoort op een kier - An Mehlgarten

An Mehlgarten (1949) is een alleenstaande oma, die op haar 47e te horen krijgt dat haar pasgeboren kleinkind Roos lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en niet oud zal worden. In de vijfenhalf jaar dat Roos te leven heeft, is Mehlgarten nauw bij dat leven van haar kleinkind betrokken. Parallel daaraan vindt een zoektocht plaats naar de zingeving van dit zware lot. Mehlgarten vindt antwoorden bij de antroposofie volgens de opvattingen van Rudolf Steiner, waarmee ze al voor de geboorte van Roos in aanraking was gekomen.
Naast veel bespiegelingen over deze zingeving is het boek het verhaal van een diep bewogen grootmoeder, die met respect voor de ouders en de zus van Roos haar eigen verdriet en rouw openhartig onder woorden brengt en zo een steun kan zijn voor grootouders die met eenzelfde lot worden geconfronteerd. Daarnaast bevat het boek praktische tips voor een kinderbegrafenis of -crematie en een uitgebreide duiding van de ziekte cardiomyopathie, een tot nu toe vrij onbekende ongeneeslijke hartspierziekte, waaraan niet alleen Roos, maar meerdere familieleden blijken te lijden.

 

voor kinderen

666756127.jpg

Als je dood bent, word je dan nooit meer beter - Piet en Joeri Breebaart

- tot 8 jaar -

Als Joep doodgaat moeten alle dieren erg huilen. Fred begrijpt er niets van. Wat is dat dan, dood?
Een ontroerend verhaal van Piet Breebaart en zijn zoon Joeri, naar aanleiding van het overlijden van Joeri's broertje Remi. Net als Joeri verliest het konijntje Fred zijn broertje, Joep.

 
9200000056169915.jpg

Als vlinders spreken konden - yvonne van Emmerik

- 4 tot 6 jaar -

Wat gaat er in een kind om als een klasgenootje sterft. Of een kind verliest een broer of zus, misschien een vader of moeder of opa of oma! Kan het iets zeggen? Sluit het zich op in een kamer? Huilen kinderen, of worden ze heel boos? Hoe nemen zij afscheid van die persoon die eerst zo dichtbij waren en plotseling niet meer?
Yvonne van Emmerik gaat naast het kind staan en leeft zich heel diep in dat verdriet in. Dit boek, speciaal voor kinderen gaat over de schrik, het gemis en de vraag naar wat dood zijn eigenlijk is. Zie je elkaar terug, ooit, ergens? Is er iemand die de doden opvangt?
In korte, eenvoudige teksten maakt Yvonne de rouw voor kinderen bespreekbaar. Ze zoekt naar lichtpuntjes, naar woorden voor verder dan dood. Houd je verdriet niet vast, zegt ze, praat erover. Ook voor ouderen kan het herkenning en troost geven.

 
1001004006822527.jpg

Bedje in de wolken - Birgit Vandermeulen

- 4 tot 6 jaar -

Als in de lente Joeps zusje Maike te vroeg geboren wordt, blijkt dat zij maar kort kan blijven leven. Al heel vlug moeten papa, mama en Joep afscheid nemen van haar. Ze geven Maike duizend kusjes en aaien haar over haar bolletje. 'Jij bent mijn lieve zusje', zegt Joep, 'en ik zal je nooit vergeten.'
'Bedje in de wolken' is een rijk geïllustreerd prentenboek dat hulp biedt bij het proces van verlies en verwerking bij het plotseling overlijden van een broertje of zusje in een gezin. Op de website www.bedjeindewolken.nl is het persoonlijke verhaal achter het boek te vinden aan de hand van dagboekfragmenten, foto's en achtergrondinformatie.

 
1001004006888238.jpg

Benjamin - Elfi Nijssen

- vanaf 4 jaar -

Robin krijgt een broertje; iedereen is in de wolken. Maar al snel wordt het prille geluk verstoord, Benjamin is ziek, zo ziek dat hij doodgaat. In een heel eenvoudige taal wordt het verdriet dat in Robins huis hangt, uitgedrukt. Papa is niet langer de sterke vader die met Robin stoeit, mama niet langer de moeder die met hem 'knutselkookt'. Hun verdriet is zo groot dat Robin niet altijd bij hen geraakt. Maar gelukkig zijn er oma en opa en zijn juf, die hem verder helpen. Zij helpen hem zijn eigen verdriet een plaatsje te geven. Wat het boekje heel duidelijk maakt, is: het leven gaat verder, ook na zo’n ingrijpende gebeurtenis. Na een tijd wordt papa weer papa en mama weer mama en kondigt zich nieuw leven aan …
‘Benjamin’ is een heel eenvoudig prentenboek dat mooi verwoordt welk verdriet de dood van een kind met zich mee kan brengen. Het is voor kinderen herkenbaar geschreven en geïllustreerd met erg zachte illustraties. 

 
1001004002617982.jpg

Dag Manon, daaaag - Ellen Beukema

- 4 tot 6 jaar -

Laura krijgt een zusje,
Ze heet Manon,
Iedereen is blij.
Manon is heel ziek.
Manon gaat dood.

In dit boekje worden gebeurtenissen en emoties beschreven vanuit Laura, zelf nog maar een kind, rondom de geboorte en het overlijden van haar zusje.

 
9200000010509427.jpg

De gouden Bal - Kristien Dieltiens

- 4 tot 8 jaar -

Ergens ver weg en ook een beetje dichtbij leefde een kind tussen mensen en engelen. Het kind was heel gelukkig in de hemel, tot het zijn gouden bal verloor. Toen vertrok het naar de aarde en het werd er als een mensenkind geboren. Het kind groeide op bij zijn ouders. Maar op een dag vond het kind zijn gouden bal weer. Eerst kreeg het kind van de wind zijn hemelse vleugels terug. En in een wervelende wind werd hij meegevoerd. De moeder en de vader voelden alleen het stormachtige verdriet.
Dit boek is een heruitgave van een bijzondere titel over rouwverwerking, afscheid nemen en verlies. Met herwerkte tekst en nieuwe illustraties.
De symbolische kracht van de eerste editie blijft wel behouden: het verhaal gaat over geboren worden, kind mogen zijn, en sterven als deel van het leven.

 
9200000000049879.jpg

De visjes van Océane - Nathalie Slosse

- 2 tot 5 jaar -

De opa van Océane heeft een mooi aquarium met kleurrijke vissen.
Alleen schubbe ziet er soms ongelukkig uit. OP een dag springt hij zelfs uit het aquarium. Océane is verdrietig en praat met opa.
Hoe moet het nu verder met Drupje en de andere visjes?

 
1001004004804312.jpg

De vraag van eend - Leen Van Den Berg

- 4 tot 6 jaar -

Waar ga je heen als je dood bent? Dat is de vraag van eend. Het is een belangrijke vraag, want eend heeft onlangs haar kuiken verloren en haar verdriet is groot en eindeloos. Iedereen die ze ontmoet heeft zijn eigen antwoord op de vraag die haar bezighoudt.
Een vertederend prentenboek over de cirkel van het leven.

 
wens.jpg

De wensbloem- Nathalie Slosse & Rocio Del Moral

- 3 tot 6 jaar -

Amper een paar dagen na Kago’s verjaardagsfeest gebeurt er een vreselijk ongeluk. Snuiters vriend was op het verkeerde moment op de verkeerde plek en nu is hij dood. Plots moet het leven verder zonder Kago en dat valt niet mee voor zijn vrienden.
Door het ongeluk kijkt Snuiter anders naar de dingen om hem heen. Hij is bang om te gaan slapen en vraagt zich af of het misschien misging door de wensbloemen die hij Kago voor zijn verjaardag gaf? Gelukkig brengt de wijze Oehoe raad …
De wensbloem is een ontroerend verhaal dat jonge kinderen helpt vat te krijgen op de verwarrende gevoelens die een onverwachte dood met zich mee brengt. Met Oehoes doe-ideetjes op het einde kunnen kinderen onder begeleiding actief aan de slag om op zoek te gaan naar troost en aanvaarding van het verlies.

 
666824248.jpg

Derk de das blijft altijd bij ons - Susan Varley

- 4 tot 6 jaar -

Derk Das was een goede vriend van alle dieren in het bos. Maar hij was oud, héél oud. Op een dag vond Victor Vos een brief van Derk: 'Ik ben de lange tunnel ingegaan. Dag jongens... daaag!'
De dieren missen Derk Das heel erg, maar als ze over hem praten is hij toch een beetje bij hen.

 
666878304.jpg

Een verhaal voor Rosa - Simon Puttock & Alison Bartlett

- 1 tot 3 jaar -

Aan de oever van de brede, blauwe rivier wonen Rosa het nijlpaard en haar aller-, aller-, allerbeste vriend Jacob het aapje. Ook Lea de kameleon woont daar, maar dat weet niemand. Lea is zo verlegen dat ze zich altijd verstopt onder een blad. Lea luistert naar de grapjes van Jacob en de verhalen van Rosa en ze troost Jacob als Rosa sterft.

 
1001004001813377.jpg

Eva in het land van de verloren zusjes - Thierry Robberecht & Philippe Goossens

- 4 tot 6 jaar -

Elisa is Eva's grote zus. De mensen zeggen dat Elisa en Eva onafscheidelijk zijn, maar de mensen zeggen zoveel. Want nu is Elisa gestorven ... Eva is naar het land van de verloren zusjes gegaan. Een aangrijpend prentenboek over het omgaan met de dood van je zusje.

 
groter.jpg

Groter dan een droom - Jef Aerts

- 5 tot 8 jaar -

'Zullen we?' riep zus.
'Wat?' Ik duwde mijn oren dicht en luisterde zo hard ik kon.
'Fietsen.'
Nu weet ik best dat je veel kan als je dood bent. Je kan gesprekken doen stilvallen en mensen doen huilen.
Je naam wordt plechtig uitgesproken en alleen al door aan jou te denken, vallen mensen elkaar in de armen. Maar fietsen?
'Vannacht neem ik je mee!' gilde ze. Ik knikte ja, maar begreep er niets van.
Groter dan een droom is een troostrijk verhaal waarin een jongen zijn zusje voor het eerst ontmoet. Samen maken ze een onvergetelijke reis die precies één nacht duurt.

 
9200000011410872.jpg

Het wolkenhuis - Hetty van de Donk

- 0 tot 6 jaar -

Dit boek is gemaakt voor kinderen die met verlies te maken krijgen. Hetty van de Donk schreef het omdat ze van dichtbij meemaakte wat zo'n verlies voor jonge kinderen betekent. Haar dochter overleed plotseling en liet twee kinderen van drie en anderhalf jaar achter.
Het boek is een praktisch hulpmiddel om aan zeer jonge kinderen uit te leggen wat het betekent als hun papa of mama doodgaat. De mooie illustraties ondersteunen het verhaal. De kleinkinderen van Hetty geloven dat hun mama een engel is en in een Wolkenhuis woont maar in het boek is ruimte voor een andere invulling. Kinderen hebben daar zo hun eigen ideeën over.

 
9200000022383344.jpg

Ik had je nog zoveel willen zeggen - Martine Van Nieuwenhuyzen

- 0 tot 6 jaar -

Das en Maatje zijn de beste vrienden. Ze doen alles samen: samen spelen, eten, praten en nog veel meer. En dan opeens is Maatje Dood. Zonder Maatje voelt Das zich heel alleen. Dus gaat hij op zoek naar Maatje. Omdat hij hem mist. En omdat hij Maatje nog zoveel had willen zeggen.
Of we het nu leuk vinden of niet, de dood hoort bij het leven. De dood in het leven is oneerlijk, onverwacht onontkoombaar. In dit boek gaat het vooral over het omgaan met die dood. Hoe kun je toch nog zeggen wat je wilde zeggen tegen je maatje die er niet meer in levende lijve is? Op welke manieren kun je proberen het verdriet een heel klein beetje te verzachten?

 
9200000036152624.jpg

Kikker en het vogeltje - Max Velthuijs

- 3 tot 5 jaar -

Bij de rand van het bos ligt een vogeltje.
'Kijk,' zegt Kikker, 'kapot. Hij doet het niet meer.'
'Hij slaapt,' zegt Varkentje.
Maar Haas zegt: 'Hij is dood.'
'Dood?' vraagt Kikker. 'Wat is dat?'

 
1001004000009773.jpg

Lies en kleine kater - rosemarie de vos

- 4 tot 6 jaar -

Lies is dol op Kleine en Kleine Kater is dol op Lies.
Ze willen altijd vriendjes blijven.
Een grote hond steekt er een stokje voor.
Hij bijt Kleine Kater heel hard.
Kleine Kater is heel stil en beweegt niet meer. Nooit meer.

 
9200000010029368.jpg

nooit is voor altijd - Kristof Devos & Claudia Jong

- 3 tot 8 jaar -

Op een dag was zusje weg.
Haar stoel bleef leeg,
haar bed onbeslapen,
haar beer onbeknuffeld.
Mama had verdriet.
Dat kon je zien, zelfs aan haar knieën.
Papa was stil en onzichtbaar.

Wanneer zijn zusje verdwijnt, blijft de jongen verward achter. Wat betekent 'dood'? Zal hij zijn zusje nooit meer zien? Zijn vader neemt hem mee naar de eekhoorn, zijn moeder toont hem de ster. De jongen wil zo graag naar zijn zusje toe, dat hij besluit iets te verzinnen. Hij begint te tekenen…

 
1001004006761694.jpg

Om nooit te vergeten - Linda Klein

- 0 tot 6 jaar -

Als een jong kind geconfronteerd wordt met de dood, heeft dat vaak veel impact. Het is belangrijk dat ouders hier met hun kind(eren) over kunnen praten, zodat het overlijden van een persoon of een (huis)dier een plekje kan krijgen.
In dit nieuwe prentenboek beschrijft Linda Klein een dag uit het leven van Imme. Deze kleine jongen van zes jaar heeft op jonge leeftijd al kennis gemaakt met de dood. Op de kinderboerderij ontdekt hij dat een van de geitjes is overleden. Hij legt al snel de link met de eerder overleden Lotte en er ontstaat op de fiets een bijzonder gesprek tussen moeder en kind. Imme stelt echte, kinderlijke vragen over de dood en zijn moeder geeft zo goed mogelijk antwoord.

 
rikki.jpg

Rikki en de eekhoorn - Guido Van Genechten

- 4 tot 6 jaar -

Het is herfst in het bos. Rikki is op zoek naar kastanjes, maar hij vindt op de grond ook een eekhoorn.
Slaapt hij? Is hij ziek of heeft hij zijn pootje gebroken? Rikki haalt zijn vriendinnetje Anni erbij en samen brengen ze de eekhoorn naar Rikki's mama. Die ziet meteen wat er aan de hand is.
Een ontroerend verhaal over afscheid nemen.

 
666854945.jpg

Schaduwbroer - Beatrice Masini

- 10 tot 12 jaar -

Eigenlijk gaat hij niet echt weg, Hij verdwijnt. Ik kijk heel even niet naar hem, dan kijk ik opnieuw en hij is er niet meer. Gaat hij door het raam naar buiten? Woont hij hier nog? Waar woont een schaduwkind? Dat zijn dingen die je in de boeken niet leest. Guido had een vijfjarig broertje, Marco. Sinds Marco dood is, komt hij af en toe bij verrassing op bezoek bij Guido. Niemand anders ziet of hoort het schaduwkind, maar toch is het er echt.


 
666877443.jpg

Sterrenkind - Patrik Somers

- 4 tot 6 jaar -

Na de zomervakantie gaat Tineke naar een nieuwe klas en krijgt ze een nieuwe juf. Alle kinderen mogen in de kring vertellen wat ze hebben meegemaakt in de vakantie. Tineke vertelt dat ze heel verdrietig is omdat haar broertje Michiel in de vakantie is gestorven. Hij was al heel lang ziek. De kinderen zijn erg onder de indruk van het verhaal van Tineke. Aan de hand van hun eigen ervaringen praten ze samen met de juf over wat er met een mens gebeurt als hij sterft.

 
1001004004531782.jpg

in de zee van mama’s buik - leen van den berg & femke gerestein

- vanaf 7 jaar

Op een dag landed er een sterrenkind in de zee van mama's buik.
Eerst kon het niet veel.
Alleen maar buitelen, lichen, dansen en zwemmen.
Vooral zwemmen.
De verteller kan het kind al voelen en horen.
Het kindje in mama's buik vecht voor zijn leven.
Een aangrijpend en teder verhaal over een zwangerschapsverlies.

 
Mama-had-een-baby-in-haar-buik.jpg

mama had een baby in haar buik - femke van midden

- van 4 tot 7 jaar

‘Mama had een baby in haar buik’ beschrijft het verhaal van Nienke en Timo en het verlies van hun babybroertje Noah. Het hele gezin kijkt uit naar de komst van Noah, maar op een dag vertellen papa en mama dat Noah dood is. Met name Timo heeft veel vragen. Kun je met een dood broertje nog wel voetballen? En wat gebeurt er bij een crematie? Vragen die tijdens het verhaal beantwoord worden.

Het boekje biedt ouders een goede leidraad om hun kinderen te informeren, te ondersteunen en te betrekken in de vreselijke periode van afscheid nemen van hun babybroertje of -zusje. En niet alleen ouders, maar ook iedereen die met kinderen werkt en hier mee te maken kan krijgen.

 
9200000079971914.jpg

mijn kleine grote broer - sofie buydens & sanne ovaere

- van 1 tot 6 jaar -

Een prachtig hardcover boekje voor de allerkleinsten, geschreven door Sanne Ovaere en geïllustreerd door Sofie Buydens. Het vertelt op een zachte, luchtige en kinderlijke manier over hoe een grote broer in de wolken een rol speelt in het leven van een brusje. Mijn kleine grote broer is op rijm geschreven en bevat fantasierijke, grappige illustraties van hoe kleine grote broer toch stiekem telkens een handje helpt of zijn aanwezigheid in kleine tekens laat blijken.

 
9200000074217685.jpg

mijn kleine grote zus - sofie buydens & sanne ovaere

- van 1 tot 6 jaar -

Mijn kleine grote zus vertelt op een zachte, luchtige en kinderlijke manier over hoe een grote zus in de wolken een rol speelt in het leven van schaapje. Het kartonboekje is op rijm geschreven en bevat fantasierijke, grappige illustraties van hoe kleine grote zus ondanks dat zij er niet meer is, toch haar aanwezigheid laat blijken. Zowel op gewone als bijzondere dagen, zoals Kerst en vakantie, is ze te vinden in kleine tekens als een vlinder of een ster. Het boekje biedt ouders een aanknopingspunt om te vertellen over het verlies van een zus of broer, geeft een stukje troost en laat zien dat de band tussen brusjes altijd blijft bestaan.

 
file_580x.jpg

Twinkel pinkel, kleine ster - jan van coillie & jan lewis

- van 2 tot 6 jaar

Een peuter praat nog even met een kleine ster voordat ze naar bed gaat. Hardkartonnen prentenboekje met eenvoudige tekeningen in kleur.

 
666757615.jpg

lieve oma pluis - dick bruna

- vanaf 2 jaar -

Oma Pluis is doodgegaan en Nijntje heeft veel verdriet. Oma wordt thuis opgebaard en de begrafenis vindt plaats op een rustig plekje in het bos. Ten slotte zien we Nijntje plantjes brengen naar het graf. Een moeilijk thema dat op lichtvoetige en directe wijze beschreven is en aansluit bij de kinderlijke belevingswereld. De tekst op rijm (rijmschema abcb) is beknopt en leest prettig voor. Winnaar van een Zilveren Griffel 1996.

 
5b1410eb697d33.10529677.jpg

de wolkenschilder en het sterrenmeisje - gilles weyns & naomi christiaens

- vanaf 6 jaar -

De wolkenschilder en het sterrenmeisje' vertelt het verhaal van Stella en Nuago. De wolkenschilder Nuago is het kind van de Dag en zoon van de Zon die graag een sterrenwolk zou willen schilderen, maar... hoe kan dat als je nog nooit naar de Nacht bent geweest? De Zon, zijn mama, vraagt aan de Maan om voor één keer een uitzondering te maken en de poorten van de Nacht te openen voor haar zoon. De Maan gaat akkoord en toont Nuago de pracht van de sterrenkinderen. Nuago wordt er verliefd op Stella, het sterrenmeisje. Hij ontdekt waarom ze zo schittert: haar ouders zijn elkaar op de aarde aan het verliezen door haar plotse dood. Terwijl Nuago en Stella's liefde open
bloeit, vinden Stella's ouders elkaar beetje bij beetje terug. 'De wolkenschilder en het sterrenmeisje' is een symbolisch liefdesverhaal dat meegaat in de Koesterkoffer.

 
Unknown.jpg

achter de maan is niets - chris perdieus

- vanaf 5 jaar -

Isaak is verdrietig omdat zijn konijn net is gestorven. Maar ook de herinneringen aan oma en opa, en al diegenen die hij nog mist, doen hem zoveel pijn dat hij ze liefst van al zo ver mogelijk zou wegbergen, tot achter de maan. Mama vertelt wel dat iedereen die sterft een sterretje wordt. Maar de sterren zijn zover af. Waarom doet het dichtbij dan nog zoveel pijn? Uiteindelijk besluit Isaak zijn rode koffertje met herinneringen toch maar niet weg te brengen, maar het te koesteren.

 
9200000049262955.jpg

ono - hannelore waeles & sara gerard

- vanaf 4 jaar

Ilo is blij want hij krijgt een broertje. Maar bij de geboorte blijkt het een heel bijzonder broertje te zijn. Ono weent niet en kan ook niet spelen. Ono is dood.
Na een feest zonder ballonnen, vlaggen of taart is Ono weg. Ilo begrijpt het allemaal niet goed en gaat op zoek naar zijn broertje. Opa zegt dat Ono nu een engeltje is. Voor anderen is hij een sterretje, een zonnestraal ... Of misschien is Ono wel een vlinder? Niemand weet het zeker en Ilo blijft heel verdrietig. Tot mama zegt dat Ono in Ilo's hartje is!
Een ontroerend verhaal op kindermaat dat troost kan bieden bij elk verlies.

 
1001004006294047.jpg

de zeven hemdjes van veronika - jaak dreesen

- van 13 tot 15 jaar -

Angelina weet zich geen raad. Haar handen trillen. Het kind blijft huilen. Angelina neemt het voorzichtig vast. 'Dit kind heeft het vanbinnen koud!' zegt ze. 'Geef me hemdjes.' Anna wijst naar de koffer naast de houten wieg. Jacob diept er een stapel hemdjes uit op. Angelina trekt de baby een hemdje aan en nog een en nog een. Het duurt zeven hemdjes voor het kind ophoudt met huilen. De zeven hemdjes van Veronika is een hartverwarmend boek over afscheid nemen.

 
9789044817874-178-0.jpg

poes denkt aan vis - judith koppens

- vanaf 2,5 jaar -

Welkom op het dierenplein! Hier leven en spelen alle dieren samen. Poes, Muis, Aap, Giraf, Konijn en Hond zijn zes allerbeste vrienden. Ze wonen elk in hun eigen huisje, en ze maken samen heel veel plezier. Het dierenplein staat voor vrolijkheid, maar ook voor samen zijn en elkaar helpen. Kom jij ook spelen?
Wat gek. De Vis van Poes beweegt niet meer. Hond en Poes proberen Vis weer te laten zwemmen, maar dat lukt niet. Giraf weet wat er aan de hand is: Vis is dood. Samen besluiten ze Vis te begraven. Maar Poes wil Vis niet vergeten. Hoe kan Poes aan Vis blijven denken?
Een zacht verhaal over verdriet en steun.

 
woel.jpg

kleine woelmuis - annemie vandaele & alexandra kervyn

- vanaf 4 jaar -

Kleine Woelmuis is net geboren, maar hij is ziek. Na een paar daagjes ademt hij niet meer. De andere dieren brengen kleine Woelmuis in een mandje naar zee om afscheid te nemen.
Een poëtisch en prachtig geïllustreerd boek over afscheid nemen en iemand voor altijd een plekje geven.

 
wacht.jpg

de sterrenwachters - Thaïs vanderheyden

- vanaf 4 jaar -

Sterrenwachters zijn elfjes die hoog in de hemel in een wolkenpaleis wonen. Als ze verdrietige kindjes zien, duiken ze tussen de wolken door naar beneden. Ze luisteren, troosten en vangen traantjes in een bokaaltje.

Een boekje vol troost, hoop en magie. Geïnspireerd door Marie en het We Love Marie Fonds.

 
1001004004880678.jpg

een bed bij het raam - sylvia vanden heede

- vanaf 8 jaar -

'Stan is ook al eens ziek geweest. Zijn keel deed pijn. Hij mocht met een dekentje op de bank en mama bracht hem aardbeienyoghurt en chocolade-ijs. De dokter kwam en gaf hem een drankje dat naar kersen smaakte. Daar werd Stan beter van. Dat was een beetje jammer, want toen moest hij weer naar school. Iedereen wordt vroeg of laat beter, maar bij mama duurt het lang.'

Ontroerend verhaal over een jongetje dat ziet dat zijn mama niet meer beter wordt. Dit boek kwam tot stand in samenwerking met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

 
1001004002726962.jpg

dagvliegje, dag - Tony ross & jeanne willis

- vanaf 4 jaar -

Dagvliegje leeft maar dag, maar ze geniet van elk moment. Ze observeert het leven om haar heen, en verheugt zich over dat van haar zelf. Bij het ochtendgloren zweeft ze door de lucht, badend in het gouden zonlicht en danst op de muziek van het leven.

 
1001004002017127.jpg

doodgaan is geen feest - Riet Fiddelaers-Jaspers Jet Willems

- van 3 tot 8 jaar -

Tot nu toe wordt in geen enkel kinderboek de overledene gecremeerd. Dat maakt het voor veel mensen lastig om aan kinderen uit te leggen wat cremeren is. In dit prentenboek wordt cremeren uitgelegd aan de hand van de dood van de papa van Hanneke en Stijn. Ook de verschillende reacties van de twee kinderen komen aan bod. Met enige creativiteit kan bij het voorlezen de naam van papa veranderd worden in een opa of oom.

 
9200000083997566.jpg

vaarwel - nathalie slosse

- van 3 tot 12 jaar -

Wanneer een geliefd iemand doodgaat, blijft een grote leegte achter. Herinneringen zorgen ervoor dat die persoon een beetje verder leeft in je hart. Dit invulboekje helpt jouw kind om die herinneringen te verzamelen. Zo ontstaat een tastbaar aandenken om vandaag en in de toekomst te koesteren.

Dit boek is een initiatief van vzw Talismanneke.

 
9200000015511897.jpg

een boom vol herinneringen - Britta Teckentrup

- vanaf 4 jaar -

Vos heeft een lang en gelukkig leven gehad, maar nu is hij moe. Hij zoekt een mooi plekje uit in het bos en valt in slaap. Voor altijd. De andere dieren in het bos missen hun vriend en komen bij elkaar om mooie herinneringen aan Vos op te halen. Zonder dat ze het doorhebben begint er een klein plantje te groeien op de plek waar Vos onder de sneeuw ligt. Bij elke herinnering wordt het plantje groter en mooier, tot er een enorme boom midden in het bos staat. Een boom vol herinneringen aan Vos.

 
9200000079457110.jpg

Woezel & Pip: Dag lief Muisje - dromenjager

- vanaf 4 jaar -

Woezel en Pip rennen door het bos. Ze zoeken kastanjes. Woezels rugzak zit al bijna helemaal vol. "O, daar ligt nog wat, Pip,' roept hij en hij wijst vooruit. Daar ligt iets in de schaduw van een oude eik.Het is Muisje. Hij ligt heel stil. Zelfs zijn snorharen bewegen niet. Gevoelig en toegankelijk prentenboek over het verliezen van een dierbare en afscheid nemen binnen de veilige en vertrouwde belevingswereld van de Tovertuin.

 

algemeen

cms_visual_113692.jpg_1404123116000_300x417.jpg

dood zijn, hoe lang duurt dat? - werner storms

Waarom moeten mensen doodgaan? Als je het heel, heel hard probeert, kun je dan iemand weer levend maken? Is het niet veel te koud om in de winter op het kerkhof te liggen? Als iemand gestorven is van wie je houdt, heb je dan voor altijd verdriet?
Over de dood stelt iedereen zich vragen. In dit boek vind je een antwoord op vragen van kinderen over dood en rouwverwerking. Als je je vader of moeder verliest, als je broer of zus sterft... Wat moet je dan doen? Hoe leer je weer houden van het leven? Een sereen boek dat door zijn duidelijke en openhartige informatie kinderen én volwassenen hoop en troost kan bieden bij het verlies van een geliefde persoon.

 
9789401442879.jpg

helpen bij verlies en verdriet - manu keirse

Een onmisbare gids voor wie rouwt of een dierbare wil bijstaan in zijn verdriet. Helpen bij verlies en verdriet is al vele jaren het basisboek over rouw. In deze volledig nieuwe editie toont Manu Keirse aan de hand van vele herkenbare voorbeelden hoe rouwen niet gelijkstaat aan afscheid nemen, maar aan anders leren vasthouden. Het boek gaat niet alleen in op verlies door de dood, maar besteedt ook aandacht aan andere verliessituaties die vaak onterecht onderbelicht blijven, zoals verlies van je gezondheid, je werk of je toekomstperspectieven. Dankzij de talloze concrete tips voor de rouwende én zijn omgeving is het een heel praktisch instrument voor iedereen die met verlies geconfronteerd wordt.

 
9200000049429757.jpg

Hinkelen - joke goudswaard

Hinkelen is een prachtig boekje over rouwverwerking met kinderen. In een aantal ontroerende korte verhalen wordt weergegeven hoe ze gesteund kunnen worden in hun rouwtaken in het omgaan met de dood.
Jokes verhalen roepen een glinstering die de nacht bewoonbaar maakt. Hinkelen is echt Jokes boek, zij schreef het onder de sterren van haar naam; zo werd het geboren. Ze schrijft en vertelt verhalen die zo passen binnen de verhalentraditie; kunstzinnig, fijnzinnig geeft zij weer. Ze moedigt kinderen aan hun reis te maken, hun licht met het donker te verbinden.
De kracht van het boekje is het doorkijkje in de manier van werken vanuit het verhaal. De erachter liggende theorie wordt zo impliciet zichtbaar; ademend van de reis die Phoenix met Joke maakte en andersom.

 
9200000030321807.jpg

jong verlies - fiddelaers Jaspers R.

Wanneer een kind op jonge leeftijd in aanraking komt met de dood, bijvoorbeeld bij het verlies van een naaste, kan het verdriet daarover ingrijpende gevolgen hebben. 'Jong verlies' van rouwtherapeut Riet Fiddelaers-Jaspers helpt ouders, leerkrachten en zorgprofessionals bij het opvangen en begeleiden van rouwende kinderen.
In 'Jong verlies' schrijft Riet Fiddelaers-Jaspers vanuit haar studie en praktijkervaring over vragen als:
Hoe vertel je aan kinderen dat iemand is doodgegaan?
Neem je hen mee op rouwbezoek en naar de uitvaart?
Wat zijn de gevolgen van een ernstig verlies voor de ontwikkeling van een kind?
Hoe gaan kinderen met verlies om en hoe kunnen we hen daarin steunen?
Voor hun verdere ontwikkeling is bepalend welke steun zij van volwassenen krijgen. Duidelijkheid en structuur zijn dan essentieel.

 
9200000075940248.jpg

rouwen in de tijd - marinus van de berg

Wat maak je mee als je rouwt? Het is een unieke en complexe ervaring. Marinus van den Berg beschrijft die ervaring en ontwerpt een plattegrond van het landschap van afscheid en verlies. Zo krijgt de lezer zicht op samenhang en onderscheidingen.
Van den Berg benadert rouw vooral vanuit de beleving. Hij staat bijvoorbeeld stil bij de voortdurende spanning in het tijdsbesef: 'al blijkt pas te zijn.' Het gemis is niet iets van het verleden, maar is van nu en van de toekomst.
De auteur baseert zich op een grote ervaring in het begeleiden van rouwenden. Jaarlijks houdt hij vele lezingen en workshops op dit gebied. Hij verwerkt ook recente vakliteratuur, maar schrijft toegankelijk voor de leek.
Bovendien bevat het boek tientallen gebruiksteksten voor persoonlijke overdenking en voor herdenkingsbijeenkomsten.

 
1001004006411484.jpg

van het leven geleerd - manu keirse

Manu Keirse over de bepalende momenten in zijn leven. Manu Keirse  gaat op zoek naar de momenten in zijn leven en werk die zijn visie op verlies en rouwverwerking mee hebben gevormd. Zijn persoonlijke zoektocht kan vele mensen helpen om te gaan met verdriet of crisissen in hun leven. Voor al wie eerder steun vond in de boeken van Manu Keirse.

 
600600p5431EDNmainverdriet-wat-niet-verdwijnt.png

verdriet dat niet verdwijnt - marinus van den berg

Het sterven van een kind veroorzaakt een verdriet dat niet verdwijnt. Dat geldt voor allen die achterblijven: ouders, grootouders, broers en zussen, vrienden. Dit verdriet kent veel verschijningsvormen. Veel hangt af van de levensfase waarin de nabestaande verkeerde toen de dood toesloeg. In de opzet van zijn boek volgt Marinus van den Berg de levensloop. Hoe beïnvloedt de dood van een kind het leven van de familieleden? Hoe grijpt het in bij een ouder, grootouder, bij een broer of zus? Ook gaat hij na welke waarde vriendschap en levensbeschouwing hebben in deze omstandigheden. De auteur besteedt veel aandacht aan mensen die op jonge leeftijd of later een broer of zus hebben verloren. Dat is volgens hem een sterk onderschat verlies. Marinus van den Berg schrijft met onderscheidingsvermogen en gebruikt veel voorbeelden uit zijn pastorale praktijk. Naast korte, beschouwende hoofdstukken bevat het boek een groot aantal poëtische teksten, die herkenning oproepen. '

 
1000vragen.jpg

1000 vragen heb ik over de dood - cornald maas

Wat is de invloed van de dood van een kind, ouder, geliefde of hartsvriend op je eigen leven? Slijt het verdriet naarmate de tijd verstrijkt, of juist niet? Levert de dood ook positieve ervaringen op? In Duizend vragen heb ik over de dood spreken uiteenlopende bekende en minder bekende persoonlijkheden zich openhartig uit over het overlijden van een dierbare. Journaliste Marieke van Willigen over haar overleden man correspondent Conny Mus, Roxeanne Hazes over haar vader André, couturier Mart Visser over zijn moeder _ zij vertellen over het verlies waarmee iedereen vroeg of laat te maken krijgt. Acteur Jeroen Willems over zijn vader: `Ik ben niet bang dat ik, net als mijn vader, vroeg zal komen te overlijden. Maar uiteindelijk gebeurde dat wel, en een dierbare vriend komt in dit boek over Willems plotselinge dood aan het woord. Duizend vragen heb ik over de dood is een bundel indringende, emotionerende verhalen voor iedereen die een dierbare verloor en daar soms nauwelijks nog vragen over krijgt, en voor iedereen die ervaren heeft dat de dood onlosmakelijk met het leven verbonden is. Misschien omdat het leven anders zo weinig zin heeft. 

 
zezeggen.jpg

Ze zeggen dat het overgaat - Johan Maes & Evamaria Jansen

Als we rouwen en verdriet hebben, hebben we geen nood aan een vermanend vingertje, aan clichés, aan opmerkingen dat we ons verlies moeten verwerken, loslaten of een plaats geven. Er wordt van ons verwacht dat er binnen zo kort mogelijke tijd een eindpunt komt aan onze rouw, dat het overgaat. In de praktijk blijkt dat we net niet loslaten maar een zoektocht starten naar een andere vorm van vasthouden of verbinden. Rouw houdt nooit op, maar ontvouwt en ontwikkelt zich in de loop van ons leven en maakt deel uit van wie we zijn. We hebben het recht om te rouwen, op onze eigen manier, bewegend tussen kwetsbaarheid en kracht. Zelfs als je de pijn van een ingrijpend verlies levenslang met je meedraagt, hoeft dit geenszins in te houden dat je minder gezond en minder veerkrachtig bent. In dit baanbrekende boek wordt een aantal maatschappelijke mythes over rouw ontkracht. De auteurs hebben gegevens uit het meest recente wetenschappelijke onderzoek samengebracht met ervaringen uit hun praktijk als psychotherapeut en rouwtherapeut. Theoretische inzichten en concrete praktijkvoorbeelden worden afgewisseld met verhalen die raken tot in de ziel. Dat alles maakt van dit boek een mild boek over rouwprocessen, met veel respect en erkenning voor de ‘gekwetste krijgers’ die dag na dag ingrijpend verlies in hun leven moeten meedragen … 

 
9200000040847162.jpg

zonder afscheid - wim geysen

'Zonder afscheid' is de neerslag van de diepgaande gesprekken die Wim Geysen voerde met nabestaanden van jonge verkeersslachtoffers. Voor de uitwerking van dit boek werkte de auteur nauw samen met 'Ouders van Verongelukte Kinderen vzw'. De derde, hernieuwde druk (2015) focust extra op de belevingswereld van broers en zussen.

In België overlijden elk jaar meer dan honderd kinderen en jongvolwassenen in het verkeer. Zij worden van de weg gemaaid op weg naar school, komen om tijdens een zorgeloos fietstochtje met vrienden, zijn het zoveelste slachtoffer van 'de dode hoek' of een dronken chauffeur... In de krant staat niet meer dan een klein artikeltje of een onderschrift bij een foto van de plaats van het ongeval. Einde van het verhaal. Het verdriet van de nabestaanden wordt nergens getoond. Alsof het niet bestaat.

'Zonder afscheid' bevat aangrijpende getuigenissen van ouders, broers en zussen die een naaste hebben verloren door een verkeersongeval. Zij vertellen het verhaal achter de foto op de schoorsteenmantel die nooit meer verandert, van de stoel die leeg blijft aan de eettafel of de kinderkamer waarin het bed nooit meer wordt beslapen.

'Zonder afscheid' is het verhaal over kinderen die tot straks zeggen maar nooit meer zullen thuiskomen. Een verhaal vol pijn, woede, machteloosheid en onbeschrijflijk verdriet. 'Zonder afscheid' is echter ook een verhaal over voorzichtige hoop, vastklampen en niet willen loslaten. Doorgaan. Ondanks alles.

 

teksten en gedichten

9200000050458669.jpg

Doodgewoon - Bette Westera & Sylvia Weve

In dit prachtige voorleesboek van het succesvolle duo Bette Westera
en Sylvia Weve staat één thema centraal: de dood. Samen tackelen zij
dit onderwerp, dat niet alleen voor kinderen lastig en ongrijpbaar is. Met
haar herkenbare taalgebruik en subtiele luchtigheid weet Westera in haar
gedichten een geheel nieuwe dimensie aan de verschillende facetten van de
dood te geven. Hoe erg je iemand kunt missen die er niet meer is, waarom
ook jonge mensen sterven, en waar iemand naartoe gaat als hij dood is - het
komt allemaal aan de orde. Maar bovenal tonen Westera's gedichten, in
samenspraak met de bijzondere illustraties van Weve, dat doodgaan bij het
leven hoort en daarom eigenlijk doodgewoon is.
Dit boek is de prijswinnaar van de Gouden Poëziemedaille 2016.

 
9789492011213.jpg

Gehavend - johan maes

Dit boekje is een kostbaar geschenk, dat met liefde gegeven kan worden aan iemand die rouwt. Een ervaring van ernstig verlies kan van ons gehavende mensen maken. We zoeken een haven, om even in aan te leggen, en daarna weer uit te varen in de wereld. Dit boekje geeft in woord en beeld ruimte aan kwetsbaarheid en kracht. Het oordeelt niet maar laat zien hoe we mild en vol mededogen een helende rouwdialoog kunnen aangaan. Uit verlies kan immers ook winst worden geboren.

 
9200000064866127.jpg

Jij wordt gekend - Floortje Agema

Floortje Agema (1974) is een ervaren ritueelbegeleider. Ze begeleidt rouwende kinderen en jongeren en gezinnen, werkt in een mortuarium en geeft trainingen over verlies en rouw. Ze bezit de gave om taal te geven aan het onbenoembare. In Jij wordt gekend zijn verhalen en gedichten opgenomen die Floortje vanuit haar hart schreef voor kinderen en volwassenen die afscheid moesten nemen, bij gebeurtenissen die haar raakten of die gewoon uit haar hartenhuis stroomden. De troostende gedichten en verhalen geven houvast wanneer je erkenning en herkenning zoekt voor wat zich in jouw hart roert. Het boek is verrijkt met prachtige tekeningen van Sassafras de Bruyn.

 
1001004001806711.jpg

Kun je de dood ook groeten? - Riet Fiddelaers & Jaspers

In dit boek zijn gedichten over afscheid verzameld, geschreven voor kinderen en jongeren. Waarschijnlijk voelen ook volwassenen zich aangesproken door deze teksten. Of we nu jong zijn of oud - als we met de dood te maken krijgen, willen we op een of andere manier afscheid nemen van degene die dood is. Of we willen laten merken dat we meeleven. We zoeken dan naar woorden om iets te zeggen waarvoor geen woorden bestaan. Dichters kunnen soms wel woorden vinden voor het onzegbare. De teksten in deze bundel gaan over de dood van een ouder, broer of zus, van een oma of opa, van dieren, en van een vriend of vriendin. Verder zijn er gedichten opgenomen over de eigen dood en over gevoelens bij een verlies, zoals verdriet, boosheid, angst en verwarring. Ook troosten komt aan bod. De bundel eindigt met gedichten over de dood zelf.

 
9200000049720257.jpg

Met zoveel liefde heb ik van je gehouden - Denise van Geelen-Merks & Jakob van Wielink

Dit boek is een waardevol geschenk, voor jezelf of voor iemand anders, die geconfronteerd wordt met een verlies of grote verandering.
Persoonlijk verlies tekent ons leven. Het vraagt als het ware om een 'antwoord', zodat we (opnieuw) perspectief kunnen zien en ervaren.
Met zoveel liefde heb ik van je gehouden biedt handenvol inspiratie bij momenten van grote verandering en verlies. Het is een boek dat inspireert, uitdaagt, tot nadenken uitnodigt, stil maakt en laat voelen.

 
9200000059367318.jpg

Noem mijn naam - Marinus van den Berg & Daan Westerink

Ouders die moeten leven met de dood van hun kind ondergaan met ups en downs diepe emoties. Dit boek biedt teksten ter ondersteuning. Het zijn troostende woorden, bijeengebracht door de bekendste rouw-begeleiders van Nederland. + Voor ouders die hun kind missen en helende woorden zoeken. + Teksten voor de rouwkaart, avondwake, uitvaart en Allerzielen Marinus van den Berg is pastor in een verpleeghuis. Hij schreef al eerder boeken over verlieservaringen en rouwverwerking. Bekende titels van hem zijn onder meer Voor de laatste tijd. Samen werken aan een goede dood, Betrokken zorg, Voor bij het einde en Warme zorg, warme woorden. Al meer dan 25 jaar is hij betrokken bij de activiteiten van de Vereniging Ouders van een Overleden Kind (VOOK). Daan Westerink, journalist, docent, pedagoog, onderwijsvernieuwer, trainer en verlies- en rouwdeskundige. Ze geeft trainingen over transitie en rouw binnen organisaties en geeft in binnen- en buitenland lezingen en workshops over omgaan met verlies. Ze is een veelgevraagd spreker en dagvoorzitter en werkte mee aan verschillende artikelen en uitzendingen met als thema rouw en verlies. Daarnaast begeleidt ze jongeren, gezinnen en volwassenen die na een ingrijpende verlieservaring om extra ondersteuning vragen.

 
9789020997477.jpg

Stil verdriet - Manu Keirse

Een boek en cd met openhartige getuigenissen en hartverwarmende teksten die troost en hoop bieden als je een dierbare verliest. Samengesteld door rouwexpert Manu Keirse; van zijn boeken werden intussen meer dan 200.000 exemplaren verkocht. Een waardevol geschenk voor wie troost zoekt na het verlies van een dierbare, en voor zij die het 'stil verdriet' van anderen beter willen leren begrijpen. Met vele praktische tips om beter met verlies en rouw om te gaan.

 
9200000000037300.jpg

Vingerafdruk van verdriet - manu keirse

Vingerafdruk van verdriet is een kostbaar geschenk voor een ander of voor jezelf. Het is een boekje dat je zou moeten geven aan iedereen die een kind, een broer of een zus, de partner, een ouder, een vriend of een droom verliest. Het is niet alleen geschreven voor hen die het zelf moeilijk hebben, maar ook voor familieleden, vrienden en collega's van wie ze steun verwachten op hun moeilijke reis naar hernieuwd leven. Het is geen boek over dood. Het is een boek over leven, over het emotionele leven van iemand die wordt geconfronteerd met het verlies van een dierbaar iemand. Het is niet bedoeld om in één keer uit te lezen, of om eenmaal te lezen en weg te leggen, maar om telkens weer ter hand te nemen.

 
waarbenjenu.jpg

Waar ben je nu? Zie je me nog? - Riet Fiddelaers Jaspers

In dit boek heeft het sprokkelvrouwtje verhalen gesprokkeld die over de dood gaan. Ze zijn als inspiratie te gebruiken, om voor te lezen, thuis en op school of om zelf te lezen. Voor het samenstellen van een afscheidsdienst is dit ook een zeer handzaam boek.

 
9789020930511.jpg

jij bent de zon nu - guillaume van der stighelen

In de vroege ochtend van de eerste zonnige dag in maart wordt het gezin Van der Stighelen gewekt met de melding dat zoon Mattias in een onbeveiligd keldergat is gevallen. Hij heeft het niet overleefd. Tijdens de weken daarop schrijft vader Guillaume gedichten. 'Registraties', zo noemt hij ze zelf, 'van de verwarrende gevoelens die je overvallen.' Dit cd-boek bundelt de zinnen waarmee hij wakker werd en die hem niet meer loslieten toen hij ronddwaalde in zijn huis 'als een ramptoerist in eigen hoofd'. Maar ze geven ook weer hoe het voelde wanneer een van Matti's jonge vrienden hem in de armen nam en woorden van troost sprak. Speciaal voor dit boek zette Jean Bosco Safari, vriend van de familie, samen met Guillaume twaalf gedichten op muziek.

Link naar het liedje uit het boek: Ik hoop dat je niet alleen bent https://www.youtube.com/watch?v=JR8PDchCx54

 
9200000078861350.jpg

nog een allerlaatste kusje - Marianne Busser & Ron Schröder

Nog een allerlaatste kusje is voor alle kinderen die te maken krijgen met afscheid nemen en het verlies van een dierbare. Dit is een zeer ingrijpende gebeurtenis in een jong leven. De versjes over afscheid nemen in dit boek helpen het jonge kind het verdriet en het gevoel van gemis te begrijpen en erover te kunnen praten. Een gedicht kan verdriet benoemen wanneer je het zelf niet onder woorden kunt brengen, je kunt je herkennen in hetgeen gezegd wordt. Het thema van Nog een allerlaatste kusje is van alle tijden en een natuurlijk onderdeel van het leven waarmee iedereen te maken krijgt – de versjes zijn tijdloos en inspirerend voor vele generaties.